[ Hotline - 10633 ]

Dr. M M Shahidur Rahman
Make Appointment
  • MBBS

    MS (General Surgery)

  • General, Laparoscopic and Colorectal Surgeon

Dr. M M Shahidur Rahman

General, Laparoscopic and Colorectal Surgeon

Consultant,  Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, (Ex. PG Hospital) Shahbagh, Dhaka